Periodiek brengt Provisior een major release uit. Met de komst van de H-release van Provisior eind 2017 zijn er een aantal grote uitbreidingen en verbeteringen doorgevoerd. De inhoud van een release komt onder meer tot stand vanuit klantwensen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Self Service. Wij demonstreren de nieuwe features graag middels een demo!

Ten eerste is er de generieke formulieren “builder” toegevoegd, voor het samenstellen van vragenlijsten die op verschillende manieren toegepast kunnen worden en te koppelen zijn aan het generieke automation platform van Provisior. In het kader van de AVG is een module toegevoegd om gegevens van medewerkers te anonimiseren voor bijvoorbeeld testdoeleinden. Tevens is er gewerkt aan het verder verbeteren van de gebruikerservaring, hetgeen onze continue focus heeft. Voor diensten in de catalogus is meertaligheid (Engels, Nederlands, Duits en Frans) toegevoegd. Het is mogelijk geworden om de zichtbaarheid van diensten in de catalogus aan specifieke gebruikers en groepen in de Active Directory te koppelen. Er zijn uitbreidingen gemaakt op de mogelijke workflowschema’s. En zo zijn er nog tal van functionele verbeteringen doorgevoerd, welke wij graag middels een demo toelichten.

Generieke formulieren “builder”

Met de generieke formulieren “builder” is het op een zeer laagdrempelige manier mogelijk om formulieren (cq. vragenlijsten) samen te stellen en deze te koppelen aan diensten in de catalogus. In een “WYSIWYG” omgeving kunnen velden eenvoudig op het formulier worden geplaatst en verplaatst middels “drag-and-drop”. Er is ondersteuning voor meertaligheid, standaardwaardes en keuzelijsten kunnen gegevens uit de Active Directory en CMDB-systemen onttrokken worden, en invoer kan gevalideerd worden, waardoor een hoge invoerkwaliteit wordt bereikt en fouten geminimaliseerd worden. En het meest krachtige hieraan: de invoer kan gebruikt worden als parameters voor het generieke automation platform. Dit maakt het mogelijk om deze vragenlijsten op een hele brede manier in te zetten: het verzamelen van gegevens voor het kunnen fiatteren en verwerken van aanvragen van IT-, HR- en facilitaire diensten; het automatiseren van taken en standaardverzoeken op basis van input van een medewerker; het voeden van andere systemen met de input van een vragenlijst; het versturen van input via e-mail naar belanghebbenden.

Provisior als centrale portal voor vragenlijsten

Op het moment van schrijven is men bij MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) middenin een traject om zoveel mogelijk formulieren in Provisior op te nemen en te laten afhandelen. Naast formulieren voor het aanvragen van hardware, software en toegang tot data, komen er ook formulieren beschikbaar voor o.a. het aanvragen van sleutels, het melden van legionella, en zelfs voor het delen van gegevens t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. “Hoewel ICT-processen lijken te verschillen met die van de Business, valt dat in de praktijk mee. Provisior heeft standaard de hele autorisatiestructuur en workflow op een flexibele manier beschikbaar, waardoor het binnen alle lagen van onze organisatie goed te gebruiken is. Door al onze elektronische formulieren in Provisior te hangen borgen we dat aanvragen gestructureerd aangeleverd en verwerkt kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat we op deze manier niet meer portals aan onze eindgebruikers hoeven aan te bieden dan nodig is.“, aldus Wout de Vries (Proces Manager MCL).

Stefan Krul-Donkersloot

Stefan Krul-Donkersloot

Senior Consultant