Je leest het steeds vaker: hackers die toegang krijgen tot (persoonlijke) informatie, werknemers die per ongeluk inzicht krijgen in gegevens die zij niet hadden mogen inzien, of bedrijven die op een andere manier – bedoeld of onbedoeld – de wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging en privacy niet naleven. De toenemende omvang en complexiteit van organisaties en het binnen die context verlenen en controleren van toegangsrechten van werknemers leidt tot steeds grotere uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging. Goed identiteits- en toegangsbeheer wordt veelal naar voren geschoven als dé oplossing. Maar hoe is nu precies de relatie tussen data security en deze discipline die Identity Governance & Administration (IGA) heet en hoe zorgt dit ervoor dat de kans op beveiligingsincidenten afneemt?

De steeds strengere wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging en privacy vereist dat bedrijven inzicht in en controle over de toegangsrechten van werknemers hebben. Identity Governance & Administration zorgt er met het geautomatiseerd bewaken en beheren van toegangsrechten voor dat bedrijven op elk moment inzicht hebben in wie toegang heeft tot welke gegevens, applicaties en systemen. Daarnaast maakt IGA het mogelijk geautomatiseerd rechten van gebruikers in te trekken, bijvoorbeeld wanneer een werknemer uit dienst treedt of van functie wisselt. Met het monitoren van en rapporteren over werknemersaccounts, toegangsrechten en de veranderingen die hierin plaatsvinden verzekeren bedrijven zichzelf niet alleen van conformiteit met wet- en regelgeving, ook verminderen zij hiermee het risico op inbreuken op informatiesystemen.

Identity Governance & Administration is zo dus van zeer grote waarde voor data security. Met IGA kan het aanmaken en beheren van werknemersaccounts en het toewijzen van toegangsrechten geautomatiseerd en gecontroleerd worden. Dit zorgt ervoor dat de juiste mensen toegang krijgen tot de juiste informatie en het vergroot de digitale weerbaarheid van organisaties. Hiermee wordt voorkomen dat informatie – opzettelijk of per ongeluk – in de verkeerde handen terechtkomt. Met het Provisior platform voor Identity Governance & Administration (IGA) helpen wij u de data security binnen uw organisatie te verbeteren.

Rick de Laat

Rick de Laat

Marketing medewerker