Identity Governance & Administration (IGA) kan verschillende voordelen bieden voor uw organisatie, maar als IGA op een verkeerde manier geïmplementeerd wordt kan dit leiden tot een risico voor het bedrijf, een hoop frustratie en bovendien een verspilling van tijd. Er is een aantal dingen waarop gelet dient te worden voor een succesvolle implementatie van Identity Governance & Administration.

Verkrijg inzicht

Als Identity Governance & Administration op een juiste manier is geïmplementeerd dan worden toegangsrechten verleend op basis van identiteit. De identiteit van werknemers en hun rol binnen de organisatie vormen de basis voor de toegangsrechten die ze toegewezen krijgen. Het is dus van belang goed inzicht te hebben in de werknemers binnen uw organisatie, maar ook in de applicaties, licenties, diensten, resources en informatie waar toegang toe verleend zou kunnen worden. Inzicht hierin vormt de basis voor de succesvolle implementatie van Identity Governance & Administration.

Zorg voor een strategie

Wanneer u goed inzicht heeft in de identiteiten binnen uw organisatie, is het belangrijk een plan te maken hoe u het beheer hierover gaat vormgeven. Wie gaat binnen de organisatie bepalen of werknemers wel of geen toegang krijgen tot informatie? Deze beslissingen kunnen vaak niet simpelweg door de IT-afdeling gemaakt worden. Een systeembeheerder of servicemedewerker weet niet of iemand toegang tot kwartaalcijfers of het adressenbestand van klanten mag hebben. Deze beslissingen dienen gemaakt te worden door directieleden, managers en applicatie-eigenaren. Eventueel met hulp van de IT-afdeling. Het is van belang te bepalen wie deze beslissingen binnen uw organisatie zou moeten maken.

Stimuleer besluitvormers

Vaak zal de taak om toegangsrechten toe te wijzen binnen de organisatie dus bij managers komen te liggen. Zij weten welke toegangsrechten aan welke werknemers mogen worden toegewezen op basis van hun functie. Managers zullen echter niet staan te springen om deze extra taak. Zij willen het misschien wel doen, maar het liefst alleen op momenten dat ze er tijd voor hebben. In de tussentijd zitten werknemers te wachten tot ze toegang krijgen tot informatie of applicaties om aan de slag te kunnen. Het is dus van belang om managers te overtuigen van de voordelen van goed identiteitsbeheer en om ze de middelen te geven om toegangsrechten efficiënt en snel te kunnen toekennen.

Zorg voor een flexibel systeem

Organisaties krijgen steeds vaker met tijdelijk, nieuw personeel te maken en functies kunnen door reorganisaties snel veranderen. Voor alle nieuwe werknemers dient een werknemersaccount te worden aangemaakt en de bijbehorende toegangsrechten tot IT-middelen moeten worden toegewezen. En voor werknemers die uit dienst treden dient dit weer te worden ingetrokken. Kortom, er vindt constant verandering plaats binnen bedrijven. Daarom is het belangrijk een systeem te hebben dat flexibel genoeg is om mee te gaan met deze contante veranderingen van identiteiten en toegangsrechten binnen de organisatie.

Wees geduldig

Zeker in deze tijd, waarin thuiswerken een vlucht heeft genomen, kan Identity Governance & Administration op korte termijn voordelen opleveren. Toch is het belangrijk om geduldig te zijn. IGA levert namelijk met name waarde op wanneer het geïmplementeerd is in de grote verscheidenheid aan systemen van bedrijven. Maar dit dient zorgvuldig te gebeuren en kost dus tijd en vereist geduld. Een effectieve implementatie van Identity Governance & Administration begint daar waar automatisering de meeste waarde oplevert en compliance het hardst nodig is – het spreekwoordelijke laaghangende fruit. Vervolgens dient bepaald te worden wat goed werkt en wat verbetering nodig heeft om dit vervolgens door te voeren in andere systemen. Voor een effectieve implementatie is het dus belangrijk om duidelijke doelstellingen vast te stellen om het succes ervan te bepalen. Op deze manier levert Identity Governance & Administration zowel op de korte als op de lange termijn waarde.

Rick de Laat

Rick de Laat

Marketing medewerker