Volgens een rapport van Verified Market Research zal de Identity & Access Management (IAM) markt naar verwachting de komende jaren in waarde stijgen van $12.3 miljard in 2020 tot $24.1 miljard in 2025. Dat is een gemiddelde groei van 14.4% per jaar. Met name het gebruik van clouddiensten en het toenemend aantal werknemers dat binnen bedrijven werkt op eigen devices geven aanleiding tot deze te verwachten stijging. Hoewel het gebruik van clouddiensten en eigen devices voordelen kan bieden voor organisaties met betrekking tot efficiëntie en flexibiliteit, heeft dit bij veel organisaties ook tot bezorgdheid geleid over organisatorische complexiteit, potentiële beveiligingsrisico’s en de daarmee samenhangende privacy van IT gebruikers. Identity & Access Management biedt mogelijkheden om deze complexiteit en beveiligingsrisico’s te verminderen door de toegangsrechten binnen organisaties te beheren.

Aan de ene kant wordt de wetgeving omtrent informatiebeveiliging en privacy steeds strenger en leven overheidsinstanties deze wetgeving strikt na om onrechtmatige verspreiding van persoonlijke informatie tegen te gaan. Aan de andere kant was er de afgelopen jaren sprake van een groeiende populariteit van webapplicaties en Internet of Things (IoT) en naar verwachting zal deze groei de komende jaren aanhouden. Deze combinatie dwingt organisaties ertoe hun uitgaven aan IT-beveiliging aanzienlijk te verhogen wat aanleiding geeft tot de verwachte toename van de vraag naar IAM-oplossingen binnen organisaties.

Identity & Access Management is de discipline die de juiste individuen binnen organisaties in staat stelt om op het juiste moment en om de juiste redenen toegang te krijgen tot de juiste resources. Identity & Access Management maakt het mogelijk om digitale identiteiten en IT-resources binnen een organisatie te beheren. Op deze manier geeft IAM invulling aan het beveiligingsbeleid van organisaties. Hierdoor kunnen bedrijven zowel reageren op veranderingen van identiteiten en toegangsrechten als anticiperen op potentiële identiteit gerelateerde beveiligingsrisico’s. Identity & Access Management helpt organisaties te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging en privacy.

Het belang van juist Identity & Access Management is de afgelopen jaren toegenomen en deze trend zal zich naar verwachting de komende jaren voortzetten. De verwachting is dus dat steeds meer bedrijven IAM-oplossingen zullen gebruiken om de verleende toegangsrechten binnen de organisatie te beheren. Daarmee zetten bedrijven een grote stap om potentiële beveiligingsrisico’s te verminderen en om conformiteit met wet- en regelgeving omtrent privacy en databescherming te verbeteren.

Rick de Laat

Rick de Laat

Marketing medewerker