Ik kom vanuit mijn werk bij veel klanten over de vloer en het is altijd interessant om te zien hoe bedrijven met IT & Software Asset Management (ITSAM) omgaan. Want hoewel iedereen het erover ééns is dat ITSAM tegenwoordig een belangrijk aspect is van de bedrijfsvoering, zie je dat elke klant hier op een andere manier invulling aangeeft.

Welke afdeling?

Het begint al met het bepalen onder welke afdeling ITSAM valt. Soms valt deze onder inkoop, een andere keer onder IT of wordt het uitbesteed aan een externe partij. En de afdeling waar dit onder valt is ook vaak bepalend voor hoe er tegen ITSAM wordt aangekeken. Zo zal elke afdeling vanuit zijn eigen discipline naar dit onderwerp handelen.

Wat ons betreft is IT & Software Asset Management inmiddels zo’n veelomvattende en complexe discipline geworden dat het een eigen afdeling verdient en hier separaat naar gekeken moet worden. Omdat de verantwoordelijkheid veel verder gaat dan zorgen dat de users geteld zijn en het juiste aantal licenties besteld is. Alleen al omdat bedrijven tegenwoordig met hun hybride IT-omgeving op verschillende platformen actief zijn en gebruik maken van een mix van producten in een combinatie van koop en SAAS, is het kiezen voor de juiste licentiemodellen en zorgen voor een goede registratie hiervan een grote uitdaging.

De juiste middelen op de juiste plaats

Omdat onze tools juist geschikt zijn om dit soort processen te optimaliseren en de uitgifte en het gebruik van Software te automatiseren, komen wij vaak bij partijen aan tafel die hun ITSAM-processen aan het moderniseren zijn. Door ons platform te koppelen met SAM-tools, zoals SNOW Software en Flexera, kunnen wij ervoor zorgen dat de ITSAM-afdeling te allen tijde een overzicht heeft van de inzet van middelen en op elk moment kan aantonen dat ze compliant zijn waardoor audits van externe partijen opeens een fluitje van een cent zijn.

Uitdagingen omzetten in kansen

Maar daarna wordt het pas echt interessant. Want doordat nu inzichtelijk is wat het daadwerkelijk gebruik is van software en software op elk moment automatisch uitgerold of ingetrokken kan worden, kan er daarna een optimalisatieslag plaatsvinden. Waarbij het gebruik van licenties kan worden teruggebracht of op een andere manier kan worden ingevuld, waarmee grote besparingen gerealiseerd kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van het gebruiksgemak voor medewerkers. Deze gaat er juist op vooruit, omdat de eindgebruiker nu zelf met een druk op de knop software in gebruik kan nemen.

De uitdagingen voor de ITSAM-medewerker zijn de afgelopen jaren een stuk groter geworden. Maar met de inzet van de juiste tools kunnen deze uitdagingen niet alleen opgelost worden, maar kunnen we zelfs op tal van vlakken ondersteuning bieden aan de organisatie op het gebied van veiligheid, kostenbesparing en service naar medewerkers. We komen graag een keer langs om te kijken waar in uw organisatie de kansen liggen.

Provisior werkt samen met The ITAM-Unit om klanten optimaal advies te geven over ITSAM vraagstukken.

Jeroen Stet

Jeroen Stet

Sales manager