We hebben een probleem. Waar we langzaam de coronacrisis achter ons lijken te laten, is er een nieuwe crisis aanstaande op de arbeidsmarkt. Er is te veel werk voor te weinig mensen. En dit probleem beperkt zich niet tot de horeca. Ook de zorg, het onderwijs, techniek, bouw, infrastructuur en logistiek kampen volgens Jacques van den Broek – CEO van uitzendbureau Randstad – met een tekort aan personeel. De vraag die velen zich stellen: hoe lossen we deze krapte op de arbeidsmarkt op? Een vraag waar volgens Ton Wilthagen – hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Tilburg University – geen pasklaar antwoord op is te geven.

Meer werken

Als we het hebben over het probleem dat er te veel werk is voor te weinig mensen, dan denken we al snel in oplossingen die betrekking hebben op het tweede deel van dit probleem: te weinig mensen. Oftewel, hoe krijgen we meer mensen aan het werk om het vele werk uit te voeren? Een veel gehoorde oplossing is bijvoorbeeld het halen van arbeidskrachten uit het buitenland. Of misschien moeten de mensen die al werken wel gewoon meer uren maken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het in 2021 voor het eerst in jaren dat er in Nederland meer deeltijdwerkenden zijn dan voltijdwerkenden. Kunnen we in Nederland niet gewoon wat meer uren maken?

Nieuwe problemen

We zien echter vaak dat deze oplossingen weer nieuwe problemen met zich meebrengen. Wanneer we bijvoorbeeld arbeidskrachten uit het buitenland halen, dan krijgen we te maken met taalbarrières. Daarnaast is dit volgens deskundigen veelal een tijdelijke oplossing voor het probleem. Ook wanneer we meer mensen voltijd willen laten werken, krijgen we te maken met nieuwe problemen. Denk bijvoorbeeld aan betaalbare kinderopvang. Uit onderzoek van vakbond FNV en Stichting Voor Werkende Ouders blijkt namelijk dat meer dan de helft van de ouders kinderopvang te duur vindt. Misschien moeten we wel op een andere manier naar het probleem kijken. Misschien moeten we de oplossing niet zoeken in het tweede deel van het probleem – te weinig mensen – maar in het eerste deel: te veel werk.

De juiste oplossing

De vraag wordt dan: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die op dit moment werken minder werkzaamheden hoeven te verrichten en hun werk efficiënter kunnen uitvoeren? Een probleem dat perfect aansluit bij de mogelijkheden die Identity Governance & Administration (IGA) te bieden heeft. Door automatisch, snel, veilig en geautoriseerd toegangsrechten te verlenen en in te trekken, worden IT-medewerkers ontlast van repeterende taken waar zij dagelijks veel tijd aan kwijt zijn. Medewerkers krijgen snel de juiste toegangsrechten en kunnen direct efficiënt aan de slag. Minder belasting van de IT-afdeling en medewerkers die efficiënter kunnen werken. Hiermee is IGA misschien wel dé oplossing voor het personeelstekort.

Een tijdrovende bezigheid

Zoek je toch liever een oplossing voor het tweede deel van het probleem – te weinig mensen – ook dan bespaar je een hoop tijd met een IGA-oplossing. Al het nieuwe personeel dat de organisatie binnenstroomt zal Human Resource Management tot een tijdrovende bezigheid maken. Er kunnen soms dagen, of zelfs weken overheen gaan tot al deze nieuwe medewerkers een werknemersaccount hebben en de juiste IT- en toegangsrechten zijn toegewezen. Iets wat zowel de moraal als de productiviteit niet ten goede komt. Gelukkig kunnen ook deze repeterende handelingen met een IGA-oplossing geautomatiseerd worden.

Tijd voor vernieuwing?

Wat de oplossing voor het personeelstekort ook zal zijn, met de automatiseringsmogelijkheden van Identity Governance & Administration bespaar je als organisatie een hoop tijd. Tijd die medewerkers kunnen besteden aan activiteiten die écht waarde toevoegen. Nu rest ons nog één vraag. Is de term Identity Governance & Administration aan vernieuwing toe kijkend naar de belangrijke rol van automatisering binnen dit geheel en de mogelijkheden die dit biedt voor organisaties? Daar gaan wij tijdens onze keynote op het Heliview IAM congres verder op in.

Rick de Laat

Rick de Laat

Marketing medewerker