Uit de Risicorapportage cyberveiligheid van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het aantal kwetsbaarheden binnen organisaties steeds verder toeneemt en dat cybercriminelen hier in toenemende mate op inhaken om cyberaanvallen uit te voeren. Cybercriminaliteit in Nederland neemt al jaren toe en meer en meer bedrijven krijgen te maken met datalekken. Echter blijkt dat veel bedrijven hier onvoldoende op zijn voorbereid. Wereldwijd zijn klanten zich echter wel degelijk bewust van de toenemende risico’s op het gebied van cybercriminaliteit en geeft het merendeel aan zich meer zorgen te maken over de bescherming van hun persoonlijke informatie dan een jaar geleden. Ping Identity, voorloper op het gebied van Intelligent Identity, voerde onlangs een consumentenonderzoek uit naar vertrouwen en verantwoording als het gaat over databescherming. De resultaten tonen aan dat 63% van de ondervraagde consumenten bedrijven verantwoordelijk houdt voor de bescherming van hun data en 81% van de ondervraagden geeft aan het contact met bedrijven te zullen beëindigen na een datalek. Datalekken kunnen dus grote negatieve gevolgen hebben voor bedrijven. Maar hoe kunnen organisaties cybercriminaliteit en datalekken tegengaan en hun klanten tevreden houden?

Identity Governance & Administration (IGA) wordt vaak naar voren geschoven als oplossing om te voldoen aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging en privacy. Met IGA verzekeren bedrijven zich ervan dat ze voldoen aan internationale IT-beveiligingsstandaarden en wet- en regelgeving, waaronder het ISO27000 raamwerk voor informatiebeveiliging en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Echter, uit de risicorapportage van het CBP en het consumentenonderzoek van Ping Identity blijkt dat daarnaast ook het tevreden houden van IT-gebruikers en klanten een belangrijke reden vormt om van een goede oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer gebruik te maken.

Identity Governance & Administration zorgt er met het geautomatiseerd monitoren van toegangsrechten voor dat de juiste mensen toegang krijgen tot de juiste informatie. Dit vergroot de digitale weerbaarheid van organisaties tegen de steeds vaker voorkomende cybercriminaliteit en datalekken. En zelfs als cybercriminelen uw informatiesystemen binnen weten te dringen, beperkt IGA de schade die zij kunnen aanrichten. Met het Provisior platform voor Identity Governance & Administration helpen wij u de juiste maatregelen te nemen op het gebied van data security om te voorkomen dat informatie in de verkeerde handen terechtkomt. Dit faciliteren we zonder dat u compromissen hoeft te maken ten aanzien van productiviteit en klanttevredenheid.

Rick de Laat

Rick de Laat

Marketing medewerker