Of het nu gaat om onze gezondheid, sociale contacten, de economie, werk of studie, 2020 bracht voor iedereen uitdagingen met zich mee. Sociaaleconomische uitdagingen die volgens onderzoeksbureau Gartner vragen om “organizational plasticity to compose the future”. Organisaties zijn in staat zich snel aan te passen als behoeften, beperkingen en externe omstandigheden daarom vragen. Dit vermogen zouden IT-managers volgens Gartner moeten gebruiken om de organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit en om de toekomst vorm te geven. Maar wat houdt dit concreet in? Gartner bespreekt de drie strategisch technologische trends die voor 2021 het meeste potentieel bieden om – als reactie op de crisis – kansen te benutten en groei te stimuleren.

1. Stel de mensen centraal

Gartner geeft aan dat het in 2021 belangrijk zal zijn om menselijk gedrag te begrijpen en te gebruiken om dit gedrag te veranderen, zowel digitaal als fysiek. Gartner omschrijft dit als Internet of Behaviors. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een boete als je te hard rijdt of een hogere premie als je veel rookt. Maar wat met name belangrijk is voor organisaties is privacy en vertrouwelijkheid. De wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming worden steeds strenger en meer en meer organisaties krijgen te maken met de gevolgen van het niet naleven hiervan. Gartner benadrukt het belang van het werken in een vertrouwde omgeving waarin gevoelige gegevens veilig zijn.

2. Locatie onafhankelijkheid

In 2020 was er minder persoonlijk contact tussen collega’s en we werkten zo veel mogelijk vanuit huis. Vergaderingen vonden veelal plaats via Zoom, Skype of Microsoft Teams en ook samenwerken deden we digitaal en op afstand. De verwachting is dat dit ook in 2021 het geval zal zijn. Ook dit jaar zal het belangrijk zijn om – locatie onafhankelijk – veilig en efficiënt te kunnen werken. Gartner geeft aan dat de cloud een wendbare omgeving biedt die tegemoetkomt aan de behoeften van mensen om altijd en overal toegang te hebben tot relevante informatie. Hierbij is het echter wel belangrijk dat werknemers op afstand voldoende kunnen worden ondersteund in hun werkzaamheden en dat er sprake is van veilige externe toegang.

3. Veerkracht

Afgelopen jaar hebben we allemaal geleerd hoe belangrijk wendbaarheid, flexibiliteit en veerkracht zijn. Het is belangrijk om je te kunnen aanpassen in dynamische bedrijfs- en IT-omgevingen. Organisaties moeten op een nieuwe manier beslissingen nemen door behendiger te reageren op betere informatie. Bedrijfsgestuurde automatisering is hierbij volgens Gartner van groot belang. Organisaties zouden dit moeten gebruiken om zo veel mogelijk bedrijfs- en IT-processen te identificeren en te automatiseren. De coronapandemie heeft de vraag naar automatisering doen toenemen nu ook digitalisering bij veel organisaties in een stroomversnelling is geraakt. Volgens Gartner zal dan ook alles wat kan worden geautomatiseerd, moeten worden geautomatiseerd.

De kracht van Provisior

Bij Provisior spelen we al jaren in op de strategisch technologische trends die Gartner beschrijft. Conformiteit met wet- en regelgeving, altijd en overal veilig en efficiënt kunnen werken en automatisering zijn zaken die binnen het Provisior platform voor Identity Governance & Administration hoog in het vaandel staan.

Het Provisior platform voor IGA Fundamentals maakt het mogelijk om IT-users veilig, efficiënt en snel toegang te geven tot IT-middelen. De sterke Self Service en automation functionaliteiten van het platform in combinatie met de mobiele app van Provisior maakt het aanvragen van applicaties, toegangsrechten en password resets 24/7 beschikbaar. Zo kan iedereen overal, altijd en locatie onafhankelijk beschikken over de juiste IT-middelen.

Daarnaast wordt elk verzoek en elke actie die via het platform wordt ingediend of uitgevoerd geregistreerd. Hierdoor is het altijd terug te vinden wie op welk moment toegang had tot welke systemen. Overzichten en rapportages hiervan worden automatisch aangemaakt en verstuurd. Dit biedt u een vertrouwde omgeving waarin uw gegevens veilig zijn en het vormt een waardevol middel in het naleven van wet- en regelgeving, zonder in te leveren op functionaliteit en efficiency. Ook vanuit de cloud, want met Provisior bieden wij – mede op verzoek van onze klanten – volledige (Azure) AD-ondersteuning.

Het Provisior platform biedt uw organisatie een goede basis om kansen te benutten en groei te stimuleren.

Rick de Laat

Rick de Laat

Marketing medewerker